reus.cat
cerca
logotip de l'escola Marfull
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM El Marfull el formem 15 professionals: tres mestres (una a Direcció), 7 tècniques en educació infantil i 6 educadores de suport (3 assistents infantils i una vetlladora). A més comptem amb una educadora que fa de "teacher" portant a terme el projecte de l'anglès a les EBM de Reus i dues que fan substitucions breus a les diverses escoles.