reus.cat
cerca
logotip de l'escola Marfull
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

En aquest apartat podeu consultar els preus de les Escoles Bressols Municipals de Reus corresponents al curs 2022-23. Remarcar que:

  • La matrícula és gratuïta.
  • Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària o transferència.
  • Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol. 
  • S'accepta el pagament a través de xecs virtuals de les empreses Cheque DéjeunerEdenred i Sodexo.

Des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus s'implementa la tarifació social per les famílies que accedeixin al servei que ofereixen les escoles bressol municipals de la ciutat. Millorant l'import que satisfan les famílies del preu públic vigent, un model econòmic que permet combatre les desigualtats de cada família, econòmiques i socials. Els preus del servei escolar i àpat s'aplicarà la tarifació en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne. En aquest apartat, més avall, trobareu adjuntat el procediment a seguir per determinat la tarifació social.

Per qualsevol aclariment, no dubteu a posar-nos en contacte amb nosaltres!