reus.cat
cerca
logotip de l'escola Marfull
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

La nostra escola té com a objectius afavorir el desenvolupament harmònic de l'infant, atenent les seves necessitats bàsiques, facilitar el seu procés d'autonomia i socialització i ajudar-lo en el desenvolupament de les seves capacitats de coneixement i d'interpretació d'ell mateix i de l'entorn.

Tots sabem que els infants estan plens de curiositat i tenen la capacitat de veure el món amb ulls d’explorador. Treuen profit de cada moment viscut, aprenen dels seus errors i emmagatzemen informació per poder-la utilitzar després per adaptar-se al món. És per això que creiem que l’infant ha de ser subjecte actiu en el seu propi aprenentatge.

Basant-nos en tot això i influenciades per diferents corrents pedagògiques com són les de Montessori, Malaguzzi i Lóczy, entre d’altres, a l’escola treballem per afavorir aquesta actitud de recerca,  promovent experiències variades que permetin a l'infant avançar en relació amb allò sap, amb el seu nivell evolutiu i les seves potencialitats individuals, oferint un medi ric en estímuls i materials que possibilitin el procés de descoberta del món que l’envolta i del seu cos a partir de l’observació directa, la manipulació i l’experimentació

Nosaltres, com a educadores, procurem crear espais rics i plens de possibilitats que mantinguin a l'infant en la descoberta i l'aprenentatge de nous conceptes, noves experiències que el facin créixer de manera global, desenvolupant totes les seves capacitats.

Fitxers Relacionats: