reus.cat
cerca
logotip de l'escola Marfull
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

LA NOSTRA MIRADA CAP A L’INFANT

 

Des de fa uns cursos, l’escola ha fet un gir metodològicament. Actualment, té com a principal pilar la mirada respectuosa de l’infant, un infant protagonista i capaç de crear el que es proposi! A partir d’aquí, les educadores acompanyem aquest procés de descoberta i desenvolupament.

 

Amb la influència de diferents corrents pedagògiques, com són les de Montessori, Malaguzzi i Pikler, entre d’altres, a l’escola treballem per afavorir aquesta actitud de recerca, promovent experiències variades que permetin a l’infant avançar en relació amb allò que sap, amb el seu nivell evolutiu, les seves potencialitats individuals i amb un moviment lliure sempre present. A través del joc, oferim un medi ric en estímuls i materials que possibilitin el procés de descoberta del món que l’envolta i del seu cos a partir de l’observació directa, la manipulació i l’experimentació.

 

Les activitats de la vida quotidiana, hàbits i rutines, tenen un alt component educatiu. Moments com l’alimentació, la higiene o el canvi de bolquers són espais molt especials per desenvolupar capacitats motrius, d’autonomia, de coneixença d’un mateix... concretem la quotidianitat de l’aula i de l’escola, a través de propostes adaptades al seu propi benestar, interessos, necessitats i inquietuds. Aquest dia a dia és molt present en les nostres actuacions i li donem un paper primordial perquè l’infant se senti atès tan físicament com emocionalment, i perquè el joc esdevingui per si sol sense interrupcions.


Les propostes i provocacions de joc respondran una curiositat, un interès que anteriorment l’educadora haurà observat i on les capacitats del currículum es veuran reflectides. Posteriorment, les propostes s’avaluaran per conèixer si són espais significatius i per saber si s’adeqüen als interessos dels infants, o per replantejar les nostres accions i revisar el material, el racó, la temporalitat o el nostre rol com a educadores.